Lượt truy cập: 67148

Bảng giá linh kiện Lenovo

Bảng giá linh kiện Lenovo 
 Cách tìm ra linh kiện mình cần:
-Trên máy tính bạn chỉ việc bấm phím F3 , sau đó đánh vào tên linh kiện cần tìm.
-Trêm smartphone bạn bấm "  Tìm trên ( trong) trang"
Ví dụ : bạn cần tìm Cảm ứng Asus K012 .Chỉ việc bấm F3 rồi ghi vào K012 ( bấm enter , enter , enter ..... )

 
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
Lenovo
LE175 Lenovo  P800 A789 S560 (BL169 ~ 2000mAh)   PIN             65,000      
LE240 LENOVO  TAB 3 710i MT8321 Đen MH Rời           350,000      
LE0001 Lenovo A1000 / IdeaTab A1000 Đen Cứ Rời           190,000      
LE0016 Không MH Rời           450,000      
LE359 Lenovo A10-70 Trắng Cứ Rời           400,000      
LE132 Lenovo A2010 - A Trắng Cứ Rời           120,000      
LE133 Đen Cứ Rời           120,000      
LE137   MH Rời           140,000      
LE0057 Lenovo A2107 / Idea Tab A2107 Đen Cứ Rời           250,000      
LE149 1 MÀU  MH Rời           450,000      
LE0017 Lenovo A269 / A269i Không Cứ Rời             70,000      
LE0018 Không MH Rời           110,000      
LE114 Lenovo A269 / A305E / A300T / A208T / A218T (Mã: BL214 ~ 1300mAh) Không PIN             80,000      
LE0015 Lenovo A3000 / IdeaTab A3000 Đen Cứ Rời           160,000      
LE0002   MH Rời           350,000      
LE0003 Trắng Cứ Rời                      -        
LE0025 Lenovo A316 Đen Cứ Rời             80,000      
LE116 Lenovo A316 Không MH Rời           120,000      
LE183 Lenovo A319 Đen Cứ Rời             80,000      
LE184 Lenovo A319   MH Rời           130,000      
LE211 Lenovo A328 Đen Cứ Rời             90,000      
LE213 Lenovo A328 Trắng Cứ Rời             90,000      
LE214 Lenovo A328   MH Rời           130,000      
LE363 Lenovo A3300 Trắng Cứ Rời                      -        
LE143 Lenovo A3300 1 MÀU  Cứ Rời           130,000      
LE158 Lenovo A3300 Không MH Rời           350,000      
LE155 Lenovo A3500 / IdeaTab A7-50 Đen Cứ Rời           130,000      
LE169 Lenovo A3500 / IdeaTab A7-50 Không MH Rời           350,000      
LE206 Lenovo A369 Không Dây nút nguồn             50,000      
LE109 LENOVO A369 / A278T / A308t / A318t / A66 / A365E (Mã : BL203 ~ 1500mAh) Không PIN             90,000      
LE0019 Lenovo A369 / A369i Đen Cứ Rời             70,000      
LE0020 Lenovo A369 / A369i Không MH Rời           120,000      
LE0022 Lenovo A385 Đen Cứ Rời           270,000      
LE0021 Lenovo A385 Đen MH Rời           650,000      
LE0023 Lenovo A390 Đen Cứ Rời                      -        
LE121 Lenovo A390 Trắng Cứ Rời           120,000      
LE0024 Lenovo A390 Không MH Rời           100,000      
LE0004 Lenovo A5000 5.0 inch điện thoại Trắng Cứ Rời           100,000      
LE201 Đen Cứ Rời           100,000      
LE200 Đen MH Nguyên Bộ           350,000      
LE0026 Lenovo A516 Đen Cứ Rời             90,000      
LE0084 Lenovo A516 Trắng Cứ Rời             90,000      
LE0027 Lenovo A516 Không MH Rời           130,000      
LE108 Lenovo A516 / A820 / A378T / A706 / A760 / A398T (Mã : BL209 Dung lượng: 2200mAh) Không PIN             80,000      
LE361 Lenovo A526 Trắng Cứ Rời           130,000      
LE0089 Lenovo A526 Đen Cứ Rời             80,000      
LE97 Lenovo A526 Không MH Rời           130,000      
LE163 Lenovo A536 Đen Cứ Rời           130,000      
LE161 Lenovo A536 Đen MH Nguyên Bộ           600,000      
LE164 Lenovo A536 Không MH Rời           160,000      
LE156 Lenovo A5500-HV Đen Cứ Rời           180,000      
LE165 Lenovo A5500-HV 1 MÀU  MH Rời           440,000      
LE247 Lenovo A5500-HV / IdeaTab A8-50 HD   dây nguồn màn hình           200,000      
LE360 Lenovo A560   MH Nguyên Bộ           380,000      
LE0028 Lenovo A60 Đen Cứ Rời           150,000      
LE0071 Lenovo A60 Đen MH Rời           300,000      
LE176 Lenovo A60 / A60+ (BL201 ~ 150mAh)   PIN             70,000      
LE0094 Lenovo A60+ Đen Cứ Rời           100,000      
LE126 Lenovo A60+ Đen MH Nguyên Bộ           490,000      
LE0029 Lenovo A60+ Đen MH Rời           240,000      
LE157 Lenovo A6000 5.0inch Đen Cứ Rời           100,000      
LE202 Lenovo A6000 5.0inch Đen MH Nguyên Bộ           360,000      
LE162 Lenovo A6010 Đen Cứ Rời           120,000      
LE354 Lenovo A6010 Đen MH Nguyên Bộ           330,000      
LE239 Lenovo A6020 / Vibe K5 / K5 Plus / A6020a40 Gold MH Nguyên Bộ           310,000      
LE357 Trắng MH Nguyên Bộ           310,000      
LE362 Đen MH Nguyên Bộ           310,000      
LE0030 Lenovo A630 Đen Cứ Rời           190,000      
LE0031 Lenovo A630 Không MH Rời           400,000      
LE117 Lenovo A65 Đen Cứ Rời           150,000      
LE188 Lenovo A656   Cứ Rời           200,000      
LE107 LENOVO A656, A658T, A750e, A766, A770E, S650, S658t, S820,S820e (Mã : BL210 ~ 2000mAh) Không PIN             80,000      
LE0032 Lenovo A66 Đen Cứ Rời           120,000      
LE0033 Lenovo A66   MH Rời           160,000      
LE0092 Lenovo A680 Trắng Cứ Rời           100,000      
LE166 Lenovo A680 Đen Cứ Rời           100,000      
LE140 Lenovo A680 Không MH Rời           220,000      
LE152 Lenovo A680 / A529/ A590 / A300 /A750/ A388(BL192 ) 1 MÀU  PIN             80,000      
LE0088 Lenovo A690 Đen Cứ Rời           120,000      
LE189 Lenovo A690   MH Rời           250,000      
LE199 Lenovo A7000 5.5inch / A7000-a / K50-T5 / K3 note 1 MÀU  Cứ Rời           100,000      
LE198 Lenovo A7000 Mã số MH: 1540312483 / K3 note / K50-t5 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           370,000      
LE228 Lenovo A7000-A không mã số / A7000 plus / K3 note / K50-t5 Đen MH Nguyên Bộ           370,000      
LE246 Lenovo A7010 / K4 Note Đen Cứ Rời           140,000      
LE253 Lenovo A7010 / K4 Note Đen MH Nguyên Bộ           350,000      
LE237 Lenovo A70-10 / Tablet  trắng , đen Cứ Rời           420,000      
LE127 Lenovo A706 Đen Dây nút nguồn             50,000      
LE0035 Lenovo A706 Không MH Rời           200,000      
LE0034 Lenovo A706 Đen Đen Cứ Rời           100,000      
LE0095 Lenovo A706 Trắng Trắng Cứ Rời           100,000      
LE0036 Lenovo A708 Đen Cứ Rời           250,000      
LE0039 Lenovo A708 Đen MH Rời           300,000      
LE168 Lenovo A7-10F / Lenovo Tab 2 Đen Cứ Rời           280,000      
LE0040 Lenovo A760 Đen Cứ Rời           110,000      
LE0041 Lenovo A760 Đen MH Rời           280,000      
LE142 Lenovo A7600 1 MÀU  Cứ Rời           200,000      
LE0042 Lenovo A766 Đen Cứ Rời           130,000      
LE0043 Lenovo A766 Đen MH Rời           200,000      
LE0044 Lenovo A788 Đen Cứ Rời           250,000      
LE207 Lenovo A788 Không Dây nút nguồn             50,000      
LE0125 LENOVO A788   MH Rời           500,000      
LE0045 Lenovo A789 Đen Cứ Rời           210,000      
LE0046 Lenovo A789 Đen MH Rời           220,000      
LE159 Lenovo A800 Không MH Rời           380,000      
LE0086 Lenovo A800 / A750 Đen Cứ Rời           120,000      
LE103 Lenovo A800 / A820 / S870E / S720 / A798T/ S899T (Mã : BL197 ~ 2000mAh) Không PIN             80,000      
LE0047 Lenovo A820 Đen Cứ Rời           150,000      
LE0048 Lenovo A820 Đen MH Rời           450,000      
LE0049 Lenovo A820T Đen Cứ Rời           150,000      
LE0050 Lenovo A820T Đen MH Rời           450,000      
LE113 Lenovo A830 / A850 / K860 / S880 / S890 /A859( Mã :BL198 ~2250mAh) Không PIN             95,000      
LE0051 Lenovo A850 Đen Cứ Rời             90,000      
LE0078 Lenovo A850 Trắng Cứ Rời             90,000      
LE131 Lenovo A850   Dây nguồn sạc           140,000      
LE0096 Lenovo A850 1 MÀU  Dây nút nguồn             50,000      
LE0052 Lenovo A850 Không MH Rời           230,000      
LE0053 Lenovo A850+ Đen Cứ Rời           200,000      
LE190 Lenovo A850+ Trắng Cứ Rời           200,000      
LE0054 Lenovo A850+ Đen MH Rời           350,000      
LE153 Lenovo A859 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           550,000      
LE0087 Lenovo A860 Đen Cứ Rời           140,000      
LE0055 Lenovo A880 Đen Cứ Rời           130,000      
LE0056 Lenovo A880 Không MH Rời           330,000      
LE181 Lenovo A880 / A889 / A388t (BL219 ~ 2500)   PIN             80,000      
LE0079 Lenovo B6000 / Yoga Tablet 8 Đen Cứ Rời           230,000      
LE0083 Đen MH Nguyên Bộ           750,000      
LE130 Lenovo B8000 / B6000   Dây nguồn sạc           160,000      
LE0081 Lenovo B8000 / Yoga Tablet 10 Đen Cứ Rời           300,000      
LE96 Đen MH Nguyên Bộ       1,400,000      
LE016 Lenovo Yoga Tab 3 8.0 / Yoga Tablet 3 850m (YT3-850m)   MH Nguyên Bộ    750,000      
LE179 Lenovo BL194 ~ 1500mAh A530 A288T A298T A520 A660 A698T A690 A370   PIN             80,000      
LE98 Lenovo IdeaTab A1000  / A3000 / A5000 ( Mã : L12D1P31 - L12T1P33 - GB/T18287-2000 ~ 3650mAh )   PIN           550,000      
LE307 Lenovo K5 Note Gold MH Nguyên Bộ           420,000      
LE308 Lenovo K5 Note Đen MH Nguyên Bộ           420,000      
LE258 Lenovo K6 Note / K53a48 Trắng Cứ Rời           100,000      
LE259 Gold Cứ Rời           80,000      
LE260 Đen Cứ Rời           80,000      
LE257 Đen - Gold MH Nguyên Bộ           330,000      
LE205 Lenovo K900 Không Dây nút nguồn             50,000      
LE197 Lenovo K900 / IdeaPhone   dây nguồn đuôi sạc, mic           400,000      
LE0008 Lenovo K900 / IdeaPhone 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           600,000      
LE104 Lenovo K900 / K100 / F670S  (Mã : BL207 ~ 2500mAh) Không PIN           150,000      
LE244 Lenovo K910 / Lenovo Vibe Z Đen Cứ Rời           150,000      
LE210 Lenovo K910 / Lenovo Vibe Z Không Dây nút nguồn             50,000      
LE139 Lenovo K910 / Lenovo Vibe Z 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           580,000      
LE172 Lenovo K910 / Lenovo Vibe Z / BL216 ~ 3050mAh   PIN           300,000      
LE249 Lenovo K920 / Vibe Z2 Pro Đen Cứ rời linh kiện           130,000      
LE248 Lenovo K920 / Vibe Z2 Pro Đen Cứ rời zin           230,000      
LE233 Lenovo MID K960 10 inch Trắng Cứ Rời           140,000      
LE187 Lenovo P1m Đen Cứ Rời           100,000      
LE358 Lenovo P1m Trắng Cứ Rời           100,000      
LE122 Lenovo P1m Đen MH Nguyên Bộ           320,000      
LE243 Lenovo P1m Trắng MH Nguyên Bộ           320,000      
LE193 Lenovo P70 / P70A Đen Cứ Rời             80,000      
LE356 lenovo P70 / P70A Trắng Cứ Rời             80,000      
LE124 Lenovo P70 / P70A Đen MH Nguyên Bộ           280,000      
LE203 Lenovo P70 / P70A Trắng MH Nguyên Bộ           280,000      
LE0070 Lenovo P700 Đen Cứ Rời           100,000      
LE0069 Lenovo P700 Đen MH Rời           150,000      
LE112 Lenovo P700 / P700i (Mã : BL196 ~ 2500mAh) Không PIN             90,000      
LE0073 Lenovo P770 Trắng Cứ Rời           110,000      
LE0074 Lenovo P770 Đen Cứ Rời           110,000      
LE0075 Lenovo P770   MH Rời           210,000      
LE111 Lenovo P770 / P770i (Mã : BL205 ~ 3500mAh) Không PIN           160,000      
LE0014 Lenovo P780 Đen Cứ rời zin           80,000      
LE0013 Lenovo P780 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           540,000      
LE100 Lenovo P780 (Mã : BL211 ~ 4000mAh) Không PIN           150,000      
LE352 Lenovo Pb1-770M / Phab Plus Trắng Mặt kính (Bán về)           150,000      
LE353 Đen Mặt kính (Bán về)           150,000      
LE355 Trắng MH Nguyên Bộ           390,000      
LE0123 Lenovo Phab 2 PB2-650M Gold Cứ Rời           150,000      
LE0122 Gold MH Nguyên Bộ           650,000      
LE255 Lenovo Phablet PHAB PB1-750M Đen Mặt kính (Bán về)           150,000      
LE120 Trắng MH Nguyên Bộ                      -        
LE256 Đen MH Nguyên Bộ           540,000      
LE148 Lenovo S2007 / LePad 7 inch 1 MÀU  Cứ Rời           250,000      
LE147 Lenovo S2109 / Idea Table 9.7 1 MÀU  Cứ Rời           400,000      
LE0124 LENOVO S5000   MH Rời           350,000      
LE0080 Lenovo S5000 / Idea Tab 7 Đen Cứ Rời           240,000      
LE0082 Lenovo S5000 / Idea Tab 7 Đen MH Nguyên Khung Trước           550,000      
LE154 Lenovo S560 Đen Cứ Rời           130,000      
LE191 Lenovo S580 Trắng Cứ Rời                      -        
LE170 Lenovo S580 Đen Cứ Rời           110,000      
LE171 Lenovo S580 Đen MH Nguyên Bộ           400,000      
LE231 Lenovo S60 Trắng Cứ Rời           140,000      
LE232 Đen Cứ Rời           140,000      
LE119   Dây nguồn sạc           120,000      
LE229 Trắng MH Nguyên Bộ           380,000      
LE230 Đen MH Nguyên Bộ           380,000      
LE145 Lenovo S6000 / Idea Tab 10 1 MÀU  Cứ Rời           230,000      
LE146 Lenovo S6000 / Idea Tab 10 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           600,000      
LE0058 Lenovo S650 Đen Cứ Rời           100,000      
LE0059 Lenovo S650 Đen MH Nguyên Bộ                      -        
LE151 Lenovo S650 Trắng MH Nguyên Bộ           490,000      
LE0090 Lenovo S660 Đen Cứ Rời           140,000      
LE150 Lenovo S660 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           270,000      
LE178 Lenovo S668T S660 (BL222 ~ 3000mAh)   PIN             80,000      
LE0093 Lenovo S680 Đen Cứ Rời           180,000      
LE0060 Lenovo S720 Đen Cứ Rời           120,000      
LE0085 Lenovo S720 Trắng Cứ Rời           120,000      
LE135 Lenovo S720   Dây nguồn sạc           120,000      
LE125 Lenovo S720 Đen Dây nút nguồn             50,000      
LE0061 Lenovo S720 Đen MH Rời           450,000      
LE0062 Lenovo S820 Đen Cứ Rời           130,000      
LE0063 Lenovo S820   Dây nguồn sạc             80,000      
LE196 Lenovo S820 Không Dây nút nguồn             50,000      
LE0009 Lenovo S820 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           500,000      
LE208 Lenovo S850 Không Dây nút nguồn             50,000      
LE173 Lenovo S850   PIN           350,000      
LE180 Lenovo S850 / S850T (BL220 ~ 2150mAh)   PIN           270,000      
LE192 Lenovo S850 Đời Mới Đen Cứ Rời           130,000      
LE185 Lenovo S850 Đời mới Trắng MH Nguyên Bộ           400,000      
LE186 Lenovo S850 Đời mới Đen MH Nguyên Bộ           400,000      
LE209 Lenovo S860 Không Dây nút nguồn             50,000      
LE115 Lenovo S880 Trắng Cứ Rời                      -        
LE0065 Lenovo S880 Đen Cứ Rời           140,000      
LE0066 Lenovo S880 Không MH Rời           300,000      
LE0067 Lenovo S890 Đen Cứ Rời           130,000      
LE0068 Lenovo S890 Đen MH Rời           300,000      
LE118 Lenovo S90 / S90A   Dây nguồn sạc             90,000      
LE242 Lenovo S90 / S90A Trắng Mặt kính (Bán về)                      -        
LE123 Lenovo S90 / S90A Đen Mặt kính (Bán về)             60,000      
LE136 Lenovo S90 / S90A Đen MH Nguyên Bộ       1,600,000      
LE245 Lenovo S920 Đen Cứ Rời           130,000      
LE0010 Lenovo S920   MH Nguyên Bộ           550,000      
LE110 Lenovo S920 ( Mã : BL208) Dung lượng : 2250mAh Không PIN             95,000      
LE129 Lenovo s930   Dây nguồn sạc           140,000      
LE0077 Lenovo S930 / Lenovo Seine Đen MH Nguyên Bộ           500,000      
LE182 Lenovo S930 / S939 / S938t (BL217 ~ 3000mAh)   PIN           100,000      
LE160 Lenovo S939 1 MÀU  Cứ Rời           250,000      
LE254 Lenovo S939 Đen MH Nguyên Bộ           680,000      
LE0076 Lenovo S960 / Lenovo Vibe x Đen MH Nguyên Bộ           700,000      
LE0091 Lenovo Tab 2 A7-30 đời mới Đen Mặt kính (Bán về)           150,000      
LE128 1 MÀU  MH Nguyên Bộ           390,000      
LE138 Lenovo Tab 2 A8-50F / A8-50LC Đen Cứ Rời           150,000      
LE134 Đen MH Nguyên Bộ           690,000      
LE204 Đen MH Rời           440,000      
LE302 LENOVO TAB 3 / TB3-730X ZA130086V Đen MH Nguyên Bộ           570,000      
LE241 LENOVO TAB 3 710i MT8321 1 MÀU  Cứ Rời           200,000      
  Lenovo TAb 3 850M / Tab3-850M Đen MH Nguyên Bộ           550.000      
LE0037 Lenovo TAb 3 850M / Tab3-850M Đen Cứ Rời           250,000      
LE0121 Lenovo TAb 3 850M / Tab3-850M Trắng Cứ Rời           250,000      
LE224 Lenovo Tab S8-50   camera sau           200,000      
LE223   Camera trước           100,000      
LE167 Đen Cứ Rời           200,000      
LE226   Dây anten sóng              50,000      
LE217   dây nguồn màn hình           250,000      
LE218   dây nguồn nối main lớn với main nhỏ           200,000      
LE222   loa ngoài dưới           100,000      
LE220   loa ngoài trên           100,000      
LE225   main cảm ứng           450,000      
LE219   main song nho duoi loa           100,000      
LE227   PIN ZIN           300,000      
LE216 Lenovo Tab S8-50    Dây nút nguồn, volume            150,000      
LE174 Lenovo Tab S8-50 / Yoga 2 830 1 MÀU  MH Rời           590,000      
LE141 Lenovo Thinkpad 8 Tablet 1 MÀU  MH Nguyên Bộ       1,500,000      
LE0011 Lenovo ThinkPad Helix   Cứ Rời       1,350,000      
LE0012 Lenovo Thinkpad tablet 2   MH Nguyên Bộ       2,200,000      
LE238 Lenovo Vibe C A2020 Đen Cứ Rời           100,000      
LE215 Lenovo Vibe P1 / P1a42 / P1C72 Gold Cứ Rời           80,000      
LE236 Đen Cứ Rời           80,000      
LE251 Trắng Cứ Rời           80,000      
LE250 Gold MH Nguyên Bộ           360,000      
LE252 Trắng MH Nguyên Bộ           360,000      
LE351 Đen MH Nguyên Bộ           360,000      
LE235 Lenovo Vibe Shot Z90-7 / Z90a40 Đen Mặt kính (Bán về)             80,000      
LE234 Đen MH Nguyên Bộ           740,000      
LE177 Lenovo Vibe X S960 S968t (BL215 ~ 2070mAh)   PIN           270,000      
LE144 Lenovo Y1011 / lepad tablet 10 inch 1 MÀU  Cứ Rời           850,000      
LE194 Lenovo YOGA TABLET 2-830 1 MÀU  Cứ Rời           420,000      
LE0038 LLenovo TAB 3 TB3- 850M Đen MH Nguyên Bộ           540,000      
LE195 Tablet lenovo Miix 3-830   Cứ Rời           800,000