Lượt truy cập: 67166

Bảng giá linh kiện DELL, Hp, Motorola, Sky, FPT , Gionee , HKphone

Bảng giá linh kiện DELL, Hp, Motorola, Sky, FPT , Gionee , HKphone

Cách tìm ra linh kiện mình cần:
-Trên máy tính bạn chỉ việc bấm phím F3 , sau đó đánh vào tên linh kiện cần tìm.
-Trêm smartphone bạn bấm "  Tìm trên ( trong) trang"
Ví dụ : bạn cần tìm Cảm ứng Asus K012 .Chỉ việc bấm F3 rồi ghi vào K012 ( bấm enter , enter , enter ..... )


Mã hàng Tên hàng Màu sắc Chủng loại Giá sỉ Tồn kho Ghi Chú  
Dell
DE11 Dell Latitule 10 loại 3G có khe sim 1 MÀU  MH Nguyên Khung Trước          2,300,000     Xem hình
DE12 Dell Latitule 10 Loại Wifi không khe sim 1 MÀU  MH Nguyên Khung Trước          2,100,000      
DE0003 DELL STREAK 5inch | M01M Không Cáp USB sạc              150,000      
DE10 Dell Streak 7 1 MÀU  Cứ Rời              450,000      
DE17 DELL VENUE 7 3740 3G/ dell tablet / T01C Đen MH Rời              590,000      
DE8 DELL VENUE 7 3740 3G/ dell tablet / T01C 1 MÀU  Cứ Rời              230,000      
DE0004 DELL Venue 7 Plus / 3741 Không Cứ Rời              450,000      
DE7 DELL VENUE 8 / T02D / 3830 1 MÀU  Cứ Rời              450,000      
DE13 Dell Venue Pro 11 1 MÀU  MH Nguyên Khung Trước          2,800,000      
DE14 Dell Venue Pro 8 5000 Series Camera trước góc phải Đen MH Nguyên Bộ          2,000,000      
DE16 Dell Venue Pro 8 Camera trước ở giữa 1 MÀU  MH Nguyên Bộ 1800000      
 
 
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
Sky
SKY08 Sky A810 Đen Cứ Rời           230,000      
SKY63 Sky A810 Đen MH Rời           380,000      
SKY014 Sky A820 Không MH Rời           250,000      
SKY024 Sky A830 Không PIN ZIN           120,000      
SKY55 Sky A840 Đen Cứ Rời           250,000      
SKY31 Sky A840  Trắng Cứ Rời           250,000      
SKY020 Sky A850 Trắng PIN ZIN           300,000      
SKY021 Sky A850 Đen PIN ZIN           300,000      
SKY34 Sky A850 Đen Cứ Rời           350,000      
SKY016 Sky A850 Trắng MH Nguyên Bộ           600,000      
SKY58 SKY A850 Đen MH Nguyên Bộ           600,000      
SKY38 Sky A850 / A840 Không camera sau           390,000      
SKY46 Sky A860 Không main song nho duoi loa           100,000      
SKY44 Sky A860 Không Dây nút nguồn, volume            150,000      
SKY45 Sky A860 Đen Loa ngoài ( chuông)           150,000      
SKY029 Sky A860 1 MÀU  pin lô           170,000      
SKY47 Sky A860 Không cục rung           200,000      
SKY43 sky a860 Không Dây nguồn sạc           250,000      
SKY42 Sky A860 Không camera sau           300,000      
SKY50 Sky A860 Đen nút nguồn             50,000      
SKY018 Sky A860 Đen MH Nguyên Bộ           650,000      
SKY53 Sky A860 Trắng MH Nguyên Bộ           650,000      
SKY56 Sky A880   PIN           200,000      
SKY02 Sky A880 Đen Cứ Rời           400,000      
SKY06 Sky A880 Trắng Cứ Rời           400,000      
SKY54 Sky A880 Trắng MH Nguyên Bộ           900,000      
SKY57 Sky A890   PIN           240,000      
SKY35 Sky A900 Đen MH Nguyên Bộ       1,200,000      
SKY41 Sky A900 Trắng MH Nguyên Bộ       1,200,000      
SKY030 Sky A900 1 MÀU  PIN ZIN           240,000      
SKY04 Sky A900 Đen Cứ Rời           320,000      
SKY59 Sky A910 Trắng MH Nguyên Bộ       1,300,000      
SKY60 Sky A910 Đen MH Nguyên Bộ       1,300,000      
SKY62 Sky A910   Dây nút home + 2 phím cảm ứng           150,000      
SKY61 Sky A910 Trắng Nút home             50,000      
 
  
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
FPT
FPT18 FPT 4.5 Đen Cứ Rời            80,000      
FPT1 FPT 5 / FPT V 1 MÀU  MH Nguyên Bộ          590,000      
FPT8 FPT B2 Không MH Rời          100,000      
FPT9 FPT B3 Không MH Rời          100,000      
FPT10 FPT B52   MH Rời          100,000      
FPT11 FPT B55   MH Rời          100,000      
FPT13 FPT B9 Không MH Rời          100,000      
FPT51 FPT F15   Cứ Rời          110,000      
FPT19 FPT F22   Cứ Rời          150,000      
FPT56 FPT F50 Không MH Rời          300,000      
FPT2 FPT F55 Trắng MH Nguyên Bộ          550,000      
FPT27 FPT F69 Đen Cứ Rời            70,000      
FPT28 FPT F8   MH Rời          150,000      
FPT29 Đen Cứ Rời          150,000      
FPT3 FPT F82 Đen MH Nguyên Bộ          520,000      
FPT36 FPT F86 Không MH Rời          200,000      
FPT49 FPT IV / FPT 4 Trắng MH Nguyên Bộ          360,000      
FPT54   MH Rời          190,000      
FPT58 Đen MH Nguyên Bộ          360,000      
FPT40 FPT P1 Đen Cứ Rời          150,000      
FPT44 FPT TAB HD Trắng Cứ Rời          200,000      
FPT42 FPT TAB3   MH Rời          250,000      
FPT43 Đen Cứ Rời          110,000      
FPT12 FPT VI / FPT 6 Trắng Cứ Rời          100,000      
FPT5 Đen MH Nguyên Bộ          650,000      
FPT50 Đen Cứ Rời          100,000      
FPT45 FPT WIFI 5   MH Rời          300,000      
FPT46 Đen Cứ Rời          250,000      
FPT59 FPT X506 1 MÀU  Cứ Rời            80,000      
 
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
GIONEE
GI30 Gionee E6 Elife Trắng MH Nguyên Bộ          450,000      
GI4 Gionee E6 Elife Đen MH Nguyên Bộ          450,000      
GI16 Gionee E6mini Đen Cứ Rời          230,000      
GI53 Gionee E6mini Trắng Cứ Rời          230,000      
GI28 Gionee E7 Elife Đen Cứ Rời          150,000      
GI39 Gionee G2 / GN810 Đen Cứ Rời          100,000      
GI40 Gionee G3 Đen Cứ Rời            90,000      
GI45 Gionee G3   MH Rời          280,000      
GI5 Gionee GN106 1 MÀU  Cứ Rời          160,000      
GI17 Gionee GN135 1 MÀU  Cứ Rời            90,000      
GI7 Gionee GN137 Đen Cứ Rời          140,000      
GI11 Gionee GN180 / Gionee Infinity Power 1 MÀU  Cứ Rời          110,000      
GI2 Gionee GN181 1 MÀU  Cứ Rời          150,000      
GI26 Gionee GN360 1 MÀU  Cứ Rời            90,000      
GI6 Gionee GN706 1 MÀU  Cứ Rời          160,000      
GI8 Gionee Golden V182 1 MÀU  Cứ Rời          150,000      
GI48 Gionee M2   MH Rời          160,000      
GI34 Gionee P3   Cứ Rời          135,000      
GI43 Gionee P3   MH Rời          200,000      
GI35 Gionee P4 Đen Cứ Rời          150,000      
GI44 Gionee P4   MH Rời          180,000      
GI29 Gionee Passion GN700 / Infinity Passion Đen Cứ Rời          110,000      
GI3 Gionee Passion GN700 / Infinity Passion Trắng Cứ Rời          110,000      
GI32 Gionee Pioneer P2 Đen Cứ Rời            75,000      
GI41 Gionee Pioneer P2   MH Rời          160,000      
GI33 Gionee Pioneer P2S   Cứ Rời            60,000      
GI42 Gionee Pioneer P2S   MH Rời          150,000      
GI51 Gionee Pioneer P5W Đen MH Nguyên Bộ          490,000      
GI9 Gionee V185 1 MÀU  Cứ Rời          130,000      
GI36 Gionee V3   Cứ Rời          120,000      
GI37 Gionee V4 / PASSION P2 Đen Cứ Rời          120,000      
GI46 Gionee V4 / PASSION P2   MH Rời          130,000      
GI38 Gionee V5   Cứ Rời          120,000      
GI14 Gionee X805 1 MÀU  Cứ Rời          190,000      
 
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
HKPHONE
HK01 HKPhone iRevo Đen Cứ Rời          110,000      
HK02 HKPhone Racer Đen Cứ Rời          310,000      
HK10 HKPhone Racer INNO Đen Cứ Rời          140,000      
HK11 HKPhone Racer INNO   MH Nguyên Bộ          590,000      
HK13 HKPhone Revo LEAD Trắng Cứ Rời          190,000      
HK14 HKPhone Revo LEAD Đen Cứ Rời          200,000      
HK05 HKPhone Revo LEAD 8 Đen Cứ Rời          260,000      
HK06 HKPhone Revo LEAD 8 Trắng Cứ Rời          260,000      
HK04 HKPhone Revo Max 8 Trắng Cứ Rời          270,000      
HK07 HKPhone Revo S / Revo S2 Đen Cứ Rời          230,000      
HK08 HKPhone Revo S / Revo S2 Trắng Cứ Rời          230,000      
 
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
HP
HP3 HP Slate 10 HD 1 MÀU  Cứ Rời              900,000      
HP4 HP Slate 2 / HP Slate 2 Tablet PC (B2A29UT) 1 MÀU  Cứ Rời              900,000      
HP7 HP Slate 6 Voicetab 6 inch   MH Nguyên Bộ              980,000      
HP2 HP Slate 7 Tablet 1 MÀU  Cứ Rời              300,000      
HP1 Hp Touch Pad Đen Cứ Rời              380,000      
HP5 Hp Touch Pad Không MH Rời          1,200,000      
 
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
MEIZU
ME02 Meizu L681H / M3 Note Trắng Cứ Rời          80,000      
ME06 Meizu L681H / M3 Note Đen Cứ Rời          80,000      
ME04 Meizu M3S Trắng Cứ Rời          80,000      
ME07 Meizu M3S Đen Cứ Rời          80,000      
ME03 Meizu N72 Đen Cứ Rời          130,000      
ME01 Meizu N73 Trắng Cứ Rời          130,000      
ME05 Meizu U20 Trắng Cứ Rời          80,000      
 
 
Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
MOTOROLA
MO10 Motorola DROID 3 XT862 Đen Cứ Rời              250,000      
MO01 Motorola MB200 | Cliq   Cứ Rời              110,000      
MO02 Motorola MB300 | ME600 | Backflip   Cứ Rời              150,000      
MO03 Motorola MB855 | Photon | MB885   Cứ Rời              350,000      
MO09 Motorola MB860 | MB861 | Atrix   Cứ Rời              150,000      
MO14 Không MH Rời              330,000      
MO12 Motorola Milestone | A853 Không PIN              120,000      
MO05 Motorola MILESTONE 1 | XT702 | A853 | A855   Cứ Rời                95,000      
MO07 Motorola MILESTONE 2 | Moto Droid 2 | A955 ( Global )   Cảm ứng socket ngắn              150,000      
MO08   Cảm ứng socket dài              150,000      
MO11 Motorola Moto G X1032 1 MÀU  MH Nguyên Bộ              900,000      
MO04 Motorola Nexus 6 Đen Mặt kính (Bán về)                80,000      
MO06 Đen MH Nguyên Bộ          2,900,000      
MO13 Motorola Xoom 1 / 10 inch máy tính bảng 1 MÀU  Cứ Rời              600,000