Lượt truy cập: 67135

Bảng giá linh kiện Vivo

Bảng giá linh kiện vivo
Cách tìm ra linh kiện mình cần:
-Trên máy tính bạn chỉ việc bấm phím F3 , sau đó đánh vào tên linh kiện cần tìm.
-Trêm smartphone bạn bấm "  Tìm trên ( trong) trang"
Ví dụ : bạn cần tìm Cảm ứng Asus K012 .Chỉ việc bấm F3 rồi ghi vào K012 ( bấm enter , enter , enter ..... )

Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại Giá tiền Tồn kho Ghi chú  
Vivo
VIVO09 Vivo V1 Trắng Cứ Rời        70,000      
VIVO11 Vivo V1 Max Trắng Cứ Rời        70,000      
VIVO12 Vivo V1 Max Trắng MH Nguyên Bộ      370,000      
VIVO014 Vivo V1 Max Đen MH Nguyên Bộ      370,000      
VIVO016 Vivo V11 / V11 Pro / X21s 1 MÀU Mặt kính (Bán về) 30,000              
VIVO031 Vivo V11 / V11 Pro / X21s 1 MÀU MH Nguyên Bộ 400,000             
VIVO17 Vivo v3 Đen Cứ Rời        80,000      
VIVO02 Vivo V3 Trắng Cứ Rời        80,000      
VIVO01 Vivo V3 Trắng MH Nguyên Bộ      360,000      
VIVO03 Vivo V3 Max Trắng Cứ Rời        80,000      
VIVO04 Vivo V3 Max Trắng MH Nguyên Bộ      330,000      
VIVO07 Vivo V5 / 1601 Trắng Cứ Rời        80,000      
VIVO13 Vivo V5 / 1601 Trắng MH Nguyên Bộ      320,000
 
     
VIVO015 Vivo V5 / Y67 Trắng Cứ Rời 70,000              
VIVO25 Vivo V7 Trắng Mặt kính (Bán về)        25,000      
VIVO027 Vivo V7 Trắng MH Nguyên Bộ      340,000      
VIVO19 Vivo V7 Plus / 1716 Trắng Mặt kính (Bán về)        30,000      
VIVO20 Vivo V7 Plus / 1716 Trắng MH Nguyên Bộ      410,000      
VIVO012 Vivo V9 Trắng Mặt kính (Bán về)        30,000      
VIVO013 Vivo V9 (mã chữ trên dây) Đen MH Nguyên Bộ      590,000      
VIVO029 Vivo v9 (mã số trên dây) Trắng MH Nguyên Bộ      590,000      
               
               
VIVO08 Vivo Y21 Trắng Cứ Rời        70,000      
VIVO10 Vivo Y21 Trắng MH Nguyên Bộ      300,000      
VIVO06 Vivo Y31 4.7 inch Trắng Cứ Rời        80,000      
VIVO16 Vivo Y31 4.7 inch Đen MH Nguyên Bộ      320,000 Tạm hết    
VIVO05 Vivo Y31 4.7 inch Trắng MH Nguyên Bộ      310,000      
VIVO14 Vivo Y35 Trắng MH Nguyên Bộ      350,000      
VIVO18 Vivo Y51 Đen Cứ Rời        70,000      
VIVO15 Vivo Y51 Trắng Cứ Rời        70,000      
VIVO024 Vivo Y51 Trắng MH Nguyên Bộ      330,000      
VIVO023 Vivo Y53 Trắng Cứ Rời        80,000      
VIVO026 Vivo Y53 Gold MH Nguyên Bộ      320,000      
VIVO021 Vivo Y55 / 1610 Trắng Cứ Rời       60,000      
VIVO032 Vivo Y66 Trắng Cứ Rời        90,000      
VIVO24 Vivo Y69 Trắng Cứ Rời        90,000      
VIVO028 Vivo Y69 Trắng MH Nguyên Bộ      350,000      
VIVO025 Vivo Y71 Đen Mặt kính (Bán về)        25,000      
VIVO022 Vivo Y71 Trắng Mặt kính (Bán về)        25,000      
VIVO020 Vivo Y71 Trắng MH Nguyên Bộ 410,000          
VIVO017 Vivo Y83 / Y83 Pro   Mặt kính (Bán về) 30,000        
  Vivo Y83 / Y83 Pro Đen MH Nguyên Bộ 440,000      
VIVO019 Vivo Y85 / V9 youth   Mặt kính (Bán về) 30,000        
VIVO018 Vivo Y91 / Y91i / Y93 1 MÀU Mặt kính (Bán về) 30,000        
VIVO030 Vivo Y91 / Y91i / Y93 Đen MH Nguyên Bộ 700,000