Lượt truy cập: 67172

Bảng giá Linh kiện LG

Bảng giá Linh kiện LG
 Cách tìm ra linh kiện mình cần:
-Trên máy tính bạn chỉ việc bấm phím F3 , sau đó đánh vào tên linh kiện cần tìm.
-Trêm smartphone bạn bấm "  Tìm trên ( trong) trang"
Ví dụ : bạn cần tìm Cảm ứng Asus K012 .Chỉ việc bấm F3 rồi ghi vào K012 ( bấm enter , enter , enter ..... )

Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
LG  
LG143 LG C800 / Mytouch Q Đen Cứ Rời         200,000      
LG170 LG D320 / L70 Đen Cứ rời loại 2 phím         110,000      
LG097 LG D320 / L70 Trắng Cứ rời loại 2 phím         110,000      
LG088 LG D325 / D320 / L70 Dual   MH Rời         220,000      
LG171 LG D325 / L70 Dual Trắng Cứ Rời         170,000      
LG096 LG D325 / L70 DUAL Đen Cứ Rời         170,000      
LG127 LG D380 / D385 / L80 Đen Cứ Rời         100,000      
LG082 Trắng Cứ Rời         100,000      
LG242   MH Rời         400,000      
LG178   MH rời Zin         550,000      
LG149 LG D410 / L90/ 4 PHÍM Đen Cứ Rời         120,000      
LG118 LG D410 / L90/ 4 PHÍM Trắng Cứ Rời         120,000      
LG130 LG D415 / D405 / L90 Trắng Cứ Rời         170,000      
LG129 LG D415 / D405 / L90 Đen Cứ Rời         170,000      
LG176 LG D415 / D405 / L90 / D410   MH Rời         250,000      
LG147 LG D605 / Optimus L9 II Trắng Cứ Rời         150,000      
LG075 LG D605 / Optimus L9 II Đen Cứ Rời         150,000      
LG150 LG D682 / D680 / G Pro Trắng Cứ Rời         160,000      
LG151 LG D682 / D680 / G Pro Đen Cứ Rời         180,000      
LG126 LG D686 / G Pro Lite Dual D868 Trắng Cứ Rời         130,000      
LG089 LG D686 / G Pro Lite Dual D868 Đen Cứ Rời         130,000      
LG190 LG D690 / G3 Stylus Gold Cứ Rời         190,000      
LG189 Đen Cứ Rời         190,000      
LG0101 Trắng Cứ Rời         190,000      
LG162 Đen MH Nguyên Bộ         690,000      
LG161 Trắng MH Nguyên Bộ         690,000      
LG052 LG D800 G2 / D802 / D805 / VS980 | LS980 | L-01F | L01F / G2 Docomo   PIN         240,000      
LG085 LG D802 / LG Optimus G2 | D805 | VS980 | LS980 Không DÂY NGUỒN         580,000      
LG165 LG D802 / Optimus G2 | D805 Trắng Cứ Rời         110,000      
LG0103 Đen Cứ Rời         110,000      
LG032 Trắng MH Nguyên Bộ         680,000      
LG001 Đen MH Nguyên Bộ         680,000      
LG121 LG D820 / LG Nexus 5 / D821 Đen Khay sim         220,000      
LG109 Đen Mặt kính (Bán về)           30,000      
LG077 Đen NẮP LƯNG PHÍA SAU         300,000      
LG066 Không Dây nguồn sạc         350,000      
LG111 Đen Khung sườn viền mặt trước         500,000      
LG004 Đen MH Nguyên Bộ         640,000      
LG015 LG E400 | Optimus L3 | T370, T375, T385 |Cookie Smart Trắng Cứ rời loại 2 phím           70,000      
LG017 LG E400 | Optimus L3 |T370, T375, T385 |Cookie Smart Đen Cứ rời loại 2 phím           70,000      
LG122 LG E400, E405 | Optimus L3 | E435 | Optimus L3 II | T370, T375, T385 |Cookie Smart Không MH Rời         130,000      
LG172 LG E405 | Optimus L3 | T370, T375, T385 |Cookie Smart Trắng Cứ loại 4 phím         100,000      
LG016 Đen Cứ loại 4 phím         100,000      
LG018 LG E410 | Optimus L5 II Đen dây nguồn có mic + anten         250,000      
LG175 LG E435 / Optimus L3 II Đen Cứ loại 4 phím         150,000      
LG174 LG E435 Optimus L3 II Trắng Cứ loại 4 phím         150,000      
LG179 LG E440 /Optimus L4 II E440 | E445 Trắng Cứ Rời         150,000      
LG019 Đen Cứ Rời         150,000      
LG184   MH Rời         180,000      
LG025 LG E610 | E612 | E615 | Optimus L5 Không dây nguồn đuôi sạc, mic         130,000      
LG177   MH Rời         260,000      
LG022 Trắng Cứ rời loại 2 phím         140,000      
LG021 Đen Cứ rời loại 2 phím         140,000      
LG023 LG E615 | Optimus Dual L5 Trắng Cứ có chữ Prada 4 phím         150,000      
LG024   dây nguồn ổ sim thẻ nhớ         250,000      
LG091 LG E730 / Optimus Sol E730 | My touch 4G E739 Đen MH Nguyên Bộ     1,200,000      
LG003 LG E960 / Google Nexus 4 1 MÀU  MH Nguyên bộ linh kiện                     -        
LG051 1 MÀU  Cứ rời linh kiện         150,000      
LG169 Đen Cứ rời zin         200,000      
LG168 Đen NẮP LƯNG PHÍA SAU         300,000      
LG076 Đen VỎ FULL         650,000      
LG002 Đen MH NGUYÊN BỘ ZIN         740,000      
LG120 Đen Khay sim         120,000      
LG110 Đen Khung sườn viền mặt trước         300,000      
LG005 LG E970   MH Nguyên Bộ     1,050,000      
LG142 LG E970 1 MÀU  Cứ Rời         180,000      
LG115 LG E970 / Optimus G E970 Đen Mặt kính phía sau         180,000      
LG117 LG E975 / Optimus G E975 Trắng Mặt kính phía sau         180,000      
LG047 LG F100 Đen / Optimus Vu I F100 S/K/L  / P895 Đen Cứ Rời         190,000      
LG164 LG F100 trắng / Optimus Vu I F100 S/K/L / P895 Không PIN         170,000      
LG048 Trắng Cứ Rời         190,000      
LG074 LG F120 /Optimus LTE Tag F120 Đen Cứ 3 phím         200,000      
LG026 Trắng Cứ 3 phím         200,000      
LG028 LG F160 / Optimus LTE2 F160 S/L/K Đen Cứ rời loại 2 phím         100,000      
LG027 Trắng Cứ rời loại 2 phím         100,000      
LG148 Không MH Rời         250,000      
LG181 LG F180 / E975 / Optimus G Đen Mặt kính phía sau         180,000      
LG167 LG F180 / E975 | E973 | E971 | Optimus G   Cứ rời zin         150,000      
LG006 LG F180 / LG Optimus G / E975 / E973 / E971 1 MÀU  MH Nguyên bộ linh kiện         690,000      
LG135 LG F180 / Optimus G / E975 Đen Mặt kính phía sau         170,000      
LG116 Trắng Mặt kính phía sau         180,000      
LG108 LG F180 / Optimus G F180 Trắng Khung sườn viền mặt trước         150,000      
LG119 LG F180 / Optimus G F180 / E975 / E973 / E971 Đen MH NGUYÊN BỘ ZIN         740,000      
LG068 LG F180 /E975 | E973 | E971| Optimus G Không Dây nguồn sạc         190,000      
LG133 Trắng NẮP LƯNG PHÍA SAU         300,000      
LG069 LG F180 /E975 | E973 | E971| Optimus G / E960 / Nexus 4 / e970 1 MÀU  PIN         120,000      
LG166 LG F200 / Optimus VU II 1 MÀU  PIN         180,000      
LG163 LG F200 / Optimus Vu II F200 S/K/L / P895 Không MH Rời         250,000      
LG050 LG F200 Đen / Optimus Vu II F200 S/K/L / P895 Đen Cứ rời loại 2 phím         160,000      
LG049 LG F200 Trắng / Optimus Vu II F200 S/K/L / P895 Trắng Cứ rời loại 2 phím         160,000      
LG132 LG F220 / Optimus GK 1 MÀU  Cứ Rời         250,000      
LG131 1 MÀU  MH Nguyên Bộ         700,000      
LG182 LG F220 / Optimus GK (BL-T6)   PIN         250,000      
LG070 LG F240 / E980 | E985 | E988 |E987/ LG Optimus G Pro 1 MÀU  PIN           90,000      
LG008 LG F240 / F310 /S/L/K / E980 | E985 | E988 |E987/ LG Optimus G Pro   MH Rời         330,000      
LG72 LG F240 S/L/K / E980 | E985 | E988 |E987/ LG Optimus G Pro   Nút home           50,000      
LG275   Dây nguồn sạc         100,000      
LG010 Trắng Cứ Rời         170,000      
LG009 Đen Cứ Rời         170,000      
LG274   Jack tai nghe           50,000      
LG273   loa trong           50,000      
LG271   Dây nút nguồn           50,000      
LG270   cục rung           50,000      
LG146 LG F260 / US780 / Optimus F7 Không MH Rời         280,000      
LG030 LG F260 | Optimus F7 Đen Cứ Rời                     -        
LG029 LG F260 | Optimus F7 Trắng Cứ Rời         180,000      
LG192 LG F300 / optimus Vu 3 Đen Cứ Rời         270,000      
LG251 LG F300 / Optimus Vu 3   MH Rời         580,000      
LG191 LG F300 / optimus Vu 3 zin Trắng Cứ Rời         270,000      
LG134 LG F320 / D800 Đen Khung sườn viền mặt trước         420,000      
LG053 LG F320 /LG Optimus G2   PIN         105,000      
LG158 LG F320 Dài /LG Optimus G2 | D800 / VS980 | LS980 | L-01F | L01F / G2 Docomo Trắng Cứ Rời         110,000      
LG086 Đen Cứ Rời         110,000      
LG078 Trắng MH Nguyên Bộ         680,000      
LG031 LG F320 Dài /LG Optimus G2 | D800 / VS980 | LS980 | L-01F | L01F / G2 Docomo zin Đen MH Nguyên Bộ         680,000      
LG225 LG F340 / G FLex D955 / D958 / D959 /LS995 /L23/ D950   camera sau         150,000      
LG217   Loa ngoài ( chuông)         150,000      
LG226   Dây nút nguồn         180,000      
LG105 Đen MH Nguyên Bộ     1,850,000      
LG216   Dây nguồn sạc + jack Tai nghe         250,000      
LG224   Cụm dây nguồn mắt quang           50,000      
LG221   loa trong           50,000      
LG218   Dây anten sóng            50,000      
LG223   Camera trước           80,000      
LG222 Đen Khay sim           80,000      
LG220   cục rung           80,000      
LG219   main song nho duoi loa           80,000      
LG227 LG F340 / G FLex D955 / D958 / D959 /LS995 /L23/ D950 ( BL-T8)   PIN ZIN         200,000      
LG187 LG F350 / D830 / D837 / D838 / Optimus G Pro 2 Đen Cứ Rời         110,000      
LG140 Trắng Cứ Rời         110,000      
LG138 Đen MH Nguyên Bộ         890,000      
LG137 Trắng MH Nguyên Bộ         890,000      
LG241 LG F430 / GX2 F430 / G Vista D631 Trắng Cứ Rời         190,000      
LG243 Lg F490 / Liger / F490L Đen MH Nguyên Bộ     1,500,000      
LG185 LG G Flex 2 / LG H955 / LS996 /H950 / US995  Đen MH Nguyên Bộ     1,800,000      
LG193 LG G Tablet 8.3 / V500 Trắng MH Nguyên Bộ     1,600,000      
LG114 LG G Tablet 8.3 / V500 Đen MH Nguyên Bộ     1,600,000      
LG160 LG G2 D800 Không DÂY NGUỒN         300,000      
LG159 LG G2 F320 S/L/K Không DÂY NGUỒN         250,000      
LG183 LG G2 ISAI L22 Trắng MH Nguyên Bộ     1,140,000      
LG195 Đen Cứ Rời         250,000      
LG194 Trắng Cứ Rời         250,000      
LG141 LG G2 Mini D610 / D612 / D615 / D618 / D620 / D625 Đen Cứ Rời         190,000      
LG087 Trắng Cứ Rời         190,000      
LG124 Đen MH Nguyên Bộ         790,000      
LG123 Trắng MH Nguyên Bộ         790,000      
LG154 LG G3 / Optimus G3 D855 / D850 / D851 / VS985 / LS990 / F400 / F460 Đen Cứ Rời         80,000      
LG258   camera sau         200,000      
LG261   loa trong           50,000      
LG256   cục rung           50,000      
LG259   Jack tai nghe           60,000      
LG260   cây anten sóng           70,000      
LG257   Camera trước           80,000      
LG139 Gold MH Nguyên Bộ         890,000      
LG103 Xám titan MH Nguyên Bộ         890,000      
LG155 Trắng Cứ Rời         80,000      
LG153 Gold Cứ Rời         80,000      
LG104 Trắng MH Nguyên Bộ         890,000      
LG196 LG G3 ISai L24 Đen Cứ Rời         280,000      
LG239 LG G4 H815 / H812 / H810 / H811 /  LS991 / VS986 / US991 / F500 / H818 / H819 Đen khung sườn sau loại 2 sim         100,000      
LG237   ổ sim 2         100,000      
LG236 Đen nút volume , nút nguồn, kính camera         100,000      
LG106 Đen PIN ZIN         150,000      
LG234   camera sau         200,000      
LG231   Loa ngoài ( chuông)         200,000      
LG238   Dây nút nguồn, volume          250,000      
LG200 Đen Mặt kính (Bán về)           35,000      
LG240 xám NẮP LƯNG PHÍA SAU           50,000      
LG235   cục rung           50,000      
LG232   loa trong           50,000      
LG230   tai nghe           50,000      
LG199 1 MÀU  MH Nguyên Bộ         500,000      
LG233   Camera trước           80,000      
LG209 LG G4 MINI H525 Đen Mặt kính (Bán về)           35,000      
LG205 LG G4 MINI H525 / H522   MH Nguyên Bộ         850,000      
LG250 LG G5  H850 / H858 / VS987 / H820 / LS992 / H830 /US992 / H860N Đen Mặt kính (Bán về)         110,000      
LG229 1 MÀU  MH Nguyên Bộ         650,000      
LG65 LG G6 / H870 / H870K / H870DS / H871 / H872 / H873 / VS998 / LS998 / US997 Trắng Mặt kính (Bán về)           40,000      
LG263 Đen MH Nguyên Bộ        950,000            
LG264 Trắng MH Nguyên Bộ     950,000      
LG267 xanh ngọc Mặt kính (Bán về)           40,000      
LG266 Đen Mặt kính (Bán về)           40,000      
LG198 LG Gx F310 Đen Cứ Rời         200,000      
LG079 LG Gx F310 Trắng Cứ Rời         200,000      
LG204 LG GX2 F430 / G Vista D631 Đen Cứ Rời         190,000      
LG013 LG H502F / Magna / H501 / H500 Đen Mặt kính (Bán về)           30,000      
LG197 LG H502F / Magna / H501 / H500 Đen MH Nguyên Bộ         580,000      
LG201 LG H540 / G Stylo / Stylus / LS770 / H631 / H625 / G4 Stylus Đen MH Nguyên Bộ     1,150,000      
LG244   Mặt kính (Bán về)           35,000      
LG212 LG K10 / K410A /K420N / K430DS / K430DSF / K430DSY/ K428 / F670S Đen Mặt kính (Bán về)           30,000      
LG215 Trắng Mặt kính (Bán về)           50,000      
LG246 Trắng MH Nguyên Bộ         940,000      
LG208 Đen MH Nguyên Bộ         940,000      
LG245 LG K520 / G4 Stylus 2 Đen Mặt kính (Bán về)         100,000      
LG0100 LG K520 / G4 Stylus 2 Trắng Mặt kính (Bán về)         100,000      
LG248 Lg K540 / Stylo 2 Đen MH Nguyên Bộ     1,200,000      
LG211 LG K7 X210 / X210DS / MS330 / LS675 kính camera trước bên trái Đen Mặt kính (Bán về)           35,000      
LG007 Trắng Mặt kính (Bán về)           35,000      
LG206 Đen MH Nguyên Bộ         740,000      
LG214 LG K8 / Phoenix 2 / K350N Đen Mặt kính (Bán về)           50,000      
LG136 LG L Fino D295 Dual Sim / LG L Fino D290 /  F60 / D390 / D395 / D392 / D39 Đen MH Nguyên Bộ         950,000      
LG107 LG L Fino D295 Dual Sim / LG L Fino D290 / F60 / D390 / D395 / D392 / D39 Đen Mặt kính (Bán về)           25,000      
LG125 LG L40 / D160 / D170 1 MÀU  MH Rời         280,000      
LG011 LG L60 X145 / X147 Đen MH Rời         230,000      
LG062 LG L60 X145 / X147 Đen Cứ Rời         250,000      
LG128 LG L80 / D380 / D385 Đen dây nguồn nút nguồn + cáp sạc         450,000      
LG213 LG Leon H340 / H320 / H343 / H322 / H324 Đen Mặt kính (Bán về)           35,000      
LG202   MH Nguyên Bộ         800,000      
LG247 Lg Nexus 5X / H790 / H791 Đen MH Nguyên Bộ         790,000      
LG056 LG Optimus 3D P920 / P925 Không Cứ Rời         190,000      
LG054 LG Optimus 3D P920 / P925 / SU760 Không dây nguồn camera mic         150,000      
LG092 Không MH Rời         190,000      
LG055 Không dây nguồn nút nguồn mic           90,000      
LG045 LG Optimus 4X HD P880   dây nguồn đuôi sạc, mic         140,000      
LG044   dây nguồn camera mic         140,000      
LG093 Đen Cứ rời loại 2 phím         190,000      
LG046 Không ổ sim ,thẻ nhớ rung volume         190,000      
LG098 Không MH Rời         290,000      
LG113 LG Optimus G2 D800 / D802 / D805 Trắng Khung sườn viền mặt trước         500,000      
LG112 Đen Khung sườn viền mặt trước         500,000      
LG020 LG Optimus Hub E510 Đen Cứ Rời         240,000      
LG099 LG Optimus Hub E510 Không MH Rời         250,000      
LG081 LG Optimus L7 II Dual P715 Đen Cứ Rời         180,000      
LG080 Trắng Cứ Rời         180,000      
LG038 Đen Cứ rời loại 2 phím         150,000      
LG037 Trắng Cứ rời loại 2 phím         150,000      
LG035 Đen Cứ Rời                     -        
LG034 Trắng Cứ Rời         110,000      
LG036 Không dây tai nghe mic         200,000      
LG0102 LG Optimus L7 P700 / P705 / P700 / P710 / P713 / P715 Không MH Rời                     -        
LG014 LG P350 | P355 | T500 | T505 | T565 | T510 | T515   Cứ Rời           90,000      
LG033 LG P698 /Optimus Net P698 / P690 Đen Cứ Rời         200,000      
LG039 LG P720 / Optimus 3D Max / P725  / Cube SU870 Trắng Cứ Rời         200,000      
LG083   MH Rời         240,000      
LG040 Đen dây nguồn nút nguồn mic         400,000      
LG042 LG P768 / Optimus L9 P760 / P765 / P768 Đen Cứ Rời         180,000      
LG041 Trắng Cứ Rời         180,000      
LG095 Không MH Rời         300,000      
LG043 LG P769 / Optimus L9 P769 Đen Cứ Rời         160,000      
LG090 LG P769 / Optimus L9 P769   MH Rời         230,000      
LG145 LG P930 / P935, P936 / Optimus LTE / Nitro HD Đen Cứ Rời                     -        
LG144 Trắng Cứ Rời         240,000      
LG058 LG P940 / Prada K2 P940 Đen Cứ có chữ Prada 4 phím         240,000      
LG064 LG P970 /  Optimus P970 / L-07C / Optimus Bright / KU5900 Không dây nguồn nút nguồn + cáp sạc         110,000      
LG063 Không dây nguồn ổ sim + thẻ nhớ         140,000      
LG060 Trắng Cứ Rời         160,000      
LG061 Không dây nguồn có mic + anten           90,000      
LG072 LG P990 Đen / Optimus 2X P990 Star / P999 Đen Cứ Rời         200,000      
LG073 LG P990 Trắng / Optimus 2X P990 Star / P999 Trắng Cứ Rời         200,000      
LG180 LG Prada K2  / KU5400 / SU540 / P940 Đen Cứ 3 phím         250,000      
LG210 LG Spirit H440N / H442 / H441 / H422 /C70 / H440 Đen Mặt kính (Bán về)           30,000      
lg203 Đen MH Nguyên Bộ         700,000      
LG157 LG Su640 Đen Cứ Rời         270,000      
LG156 LG SU640 Trắng Cứ Rời         270,000      
LG071 LG SU660 / Optimus 2X Trắng Cứ rời loại 2 phím         200,000      
LG065 LG SU660 / Optimus 2X Đen Cứ rời loại 2 phím         200,000      
LG253 LG V10 / H960A / H900 / H901 / VS990 / F600 Đen Mặt kính (Bán về)           30,000      
LG228   Mặt kính (Bán về)           30,000      
LG249   MH Nguyên Bộ         700,000      
LG254 LG V20 / H990N / H990DS / H990T / H910 / H918 / LS997 / US996 / VS995 1 MÀU  MH Nguyên Bộ     750,000      
LG262 Đen Mặt kính (Bán về)           30,000      
LG173 LG X Power / K220DS /K220 /LS755 /US610/ K450 Đen MH Nguyên Bộ         640,000      
LG012 LU6200 | SU620 Trắng Cứ Rời         270,000      
LG084 LU6200 | SU620 Đen Cứ Rời         290,000