Lượt truy cập: 67154

Bảng giá linh kiện XIAOMI

Bảng giá linh kiện Xiaomi
 Cách tìm ra linh kiện mình cần:
-Trên máy tính bạn chỉ việc bấm phím F3 , sau đó đánh vào tên linh kiện cần tìm.
-Trêm smartphone bạn bấm "  Tìm trên ( trong) trang"
Ví dụ : bạn cần tìm Cảm ứng Asus K012 .Chỉ việc bấm F3 rồi ghi vào K012 ( bấm enter , enter , enter ..... )

Mã hàng Tên hàng Màu sắc Chủng loại Giá tiền Tồn kho Ghi chú  
Xiaomi
XI1 Xiaomi Mi 2 Đen Cứ Rời    110,000      
XI9 Xiaomi Mi 2 Đen MH Nguyên Bộ    370,000      
XI2 Xiaomi Mi 3 Đen Cứ Rời    80,000      
XI15 Xiaomi Mi 3 Đen MH Nguyên Bộ    350,000      
XI7 Xiaomi Mi 4 Trắng Cứ Rời    90,000      
XI3 Xiaomi Mi 4 Đen Cứ Rời    90,000      
XI19 Xiaomi Mi 4   Dây nguồn sạc    150,000      
XI8 Xiaomi Mi 4 Trắng MH Nguyên Bộ    400,000      
XI18 Xiaomi Mi 4 Đen MH Nguyên Bộ    400,000      
XI29 xiaomi Mi 4C / Mi 4i Đen Cứ Rời    110,000      
XI21 Xiaomi Mi 4C / Mi 4i Đen MH Nguyên Bộ    330,000      
XI77 Xiaomi Mi 4s Trắng Cứ Rời    100,000      
XI24 Xiaomi Mi 4S Đen Cứ Rời    100,000      
XI67 Xiaomi Mi 5 Gold Mặt kính (Bán về)      30,000      
XI66 Xiaomi Mi 5 Đen Mặt kính (Bán về)      30,000      
XI4 Xiaomi Mi 5 Trắng Mặt kính (Bán về)      30,000      
XI46 Xiaomi Mi 5 Trắng MH Nguyên Bộ    450,000      
XI121 Xiaomi Mi 5 Gold MH Nguyên Bộ    450,000      
XI51 Xiaomi Mi 5S Gold Mặt kính (Bán về)      30,000      
XI50 Xiaomi Mi 5S Trắng Mặt kính (Bán về)      30,000      
XI49 Xiaomi Mi 5S Đen Mặt kính (Bán về)      30,000      
XI119 Xiaomi Mi 8 Lite Đen MH Nguyên Bộ      460,000      
XI93 Xiaomi Mi A1 (Mi 5X) Trắng Cứ Rời     70,000      
XI117 Xiaomi Mi A2 Trắng Mặt kính (Bán về)     30,000      
XI74 Xiaomi Mi Max Đen Cứ Rời    120,000      
XI73 Xiaomi Mi Max Trắng Cứ Rời    120,000      
XI72 Xiaomi Mi Max Đen MH Nguyên Bộ    450,000      
XI71 Xiaomi Mi Max Trắng MH Nguyên Bộ    450,000      
XI115 Xiaomi Mi Max 1 Trắng MH Nguyên Bộ    440,000      
XI114 Xiaomi Mi Max 2 Trắng MH Nguyên Bộ    440,000      
XI118 Xiaomi Mi Mix Đen Mặt kính (Bán về)     30,000      
XI28 Xiaomi Mi Note Đen Cứ Rời    110,000      
XI041 Xiaomi Mi Note Trắng Cứ Rời    150,000      
XI6 Xiaomi Mi Pad 1 / 7.9 1 MÀU  Cứ Rời    250,000      
XI81 Xiaomi Mi Pad 2 Đen Cứ Rời    300,000      
XI82 Xiaomi Mi Pad 3 Đen Cứ Rời    300,000      
XI38 Xiaomi Redmi 1S Đen Cứ Rời      80,000      
XI52 Xiaomi Redmi 1s Đen MH Nguyên Bộ    320,000      
XI53 Xiaomi Redmi 2 / Redmi 2S Đen MH Nguyên Bộ    320,000      
XI31 Xiaomi Redmi 2A Đen Cứ Rời      80,000      
XI37 Xiaomi Redmi 2S Đen Cứ Rời      80,000      
XI122 Xiaomi Redmi S2 Đen MH Nguyên Bộ      340,000      
XI116 Xiaomi Redmi S2 Trắng Cứ Rời      80,000      
XI70 Xiaomi Redmi 3 Đen Cứ Rời      80,000      
XI69 Xiaomi Redmi 3 Trắng Cứ Rời      80,000      
XI68 Xiaomi Redmi 3 Gold Cứ Rời      80,000      
XI78 Xiaomi Redmi 3 Trắng MH Nguyên Bộ    340,000      
XI36 Xiaomi Redmi 4A Gold Cứ Rời      60,000      
XI35 Xiaomi Redmi 4A Đen Cứ Rời     60,000      
XI34 Xiaomi Redmi 4A Trắng Cứ Rời      60,000      
XI45 Xiaomi RedMi 4A Trắng MH Nguyên Bộ    330,000      
XI48 Xiaomi Redmi 4X Đen Cứ Rời    80,000      
XI47 Xiaomi Redmi 4X Trắng Cứ Rời    80,000      
XI44 Xiaomi Redmi 4X Gold MH Nguyên Bộ    320,000      
XI43 Xiaomi Redmi 4X Đen MH Nguyên Bộ    320,000      
XI42 Xiaomi Redmi 4X Trắng MH Nguyên Bộ    320,000      
XI92 Xiaomi Redmi 5 Đen MH Nguyên Bộ    320,000      
XI91 Xiaomi Redmi 5 Trắng MH Nguyên Bộ    320,000      
XI87 Xiaomi Redmi 6 Đen Cứ Rời    130,000      
XI86 Xiaomi Redmi 6 Trắng Cứ Rời    130,000      
XI89 Xiaomi Redmi 6 Đen MH Nguyên Bộ    400,000      
XI88 Xiaomi Redmi 6 Trắng MH Nguyên Bộ    400,000      
XI112 Xiaomi Redmi Note 6 Pro Đen MH Nguyên Bộ 550,000      
XI113 Xiaomi Redmi Note 6 Pro Đen Mặt kính (Bán về) 30,000      
XI94 Xiaomi Redmi 6 Pro / Xiaomi Mi A2 Lite (Mi 6x) Đen Cứ Rời 70,000     Xem hình
XI95 Xiaomi Redmi 6 Pro / Xiaomi Mi A2 Lite (Mi 6x) 1 MÀU Mặt kính (Bán về)        
XI39 Xiaomi Redmi Note Đen Cứ Rời      90,000     Xem hình
XI16 Xiaomi RedMi Note Đen MH Nguyên Bộ    350,000      
XI17 Xiaomi RedMi Note 2 Đen Cứ Rời      80,000      
XI12 Xiaomi Redmi Note 2 Đen MH Nguyên Bộ    330,000      
XI5 Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) Gold Cứ Rời      70,000     Xem hình
XI40 Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) Trắng Cứ Rời      70,000     Xem hình
XI30 Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) Đen Cứ Rời      70,000     Xem hình
XI20 Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) Gold MH Nguyên Bộ    350,000      
XI11 Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) Đen MH Nguyên Bộ    350,000      
XI10 Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) Trắng MH Nguyên Bộ    350,000      
XI56 Xiaomi Redmi Note 3 Pro Trắng Cứ Rời    100,000     Xem hình
XI55 Xiaomi Redmi Note 3 Pro Đen Cứ Rời    100,000     Xem hình
XI64 Xiaomi Redmi Note 3 Pro Gold Cứ Rời    140,000     Xem hình
XI59 Xiaomi Redmi Note 3 Pro Gold MH Nguyên Bộ    390,000      
XI58 Xiaomi Redmi Note 3 Pro Đen MH Nguyên Bộ    390,000      
XI57 Xiaomi Redmi Note 3 Pro Trắng MH Nguyên Bộ    390,000      
XI27 Xiaomi Redmi Note 4 Gold Cứ Rời    80,000     Xem hình
XI26 Xiaomi Redmi Note 4 Đen Cứ Rời    80,000     Xem hình
XI25 Xiaomi Redmi Note 4 Trắng Cứ Rời    80,000     Xem hình
XI23 Xiaomi Redmi Note 4 Đen MH Nguyên Bộ    330,000      
XI22 Xiaomi Redmi Note 4 Trắng MH Nguyên Bộ    330,000      
XI65 Xiaomi Redmi Note 4 Gold MH Nguyên Bộ    330,000      
XI60 Xiaomi Redmi Note 4X Trắng Cứ Rời    70,000      
XI33 Xiaomi Redmi Note 4X Đen Cứ Rời    70,000      
XI63 Xiaomi Redmi Note 4X Gold MH Nguyên Bộ    310,000      
XI62 Xiaomi Redmi Note 4X Trắng MH Nguyên Bộ    310,000      
XI61 Xiaomi Redmi Note 4X Đen MH Nguyên Bộ    310,000      
XI120 Xiaomi Redmi Note 5 Trắng Mh Nguyên Bộ    320,000      
XI90 Xiaomi Redmi Note 5A Trắng MH Nguyên Bộ    330,000      
XI85 Xiaomi Redmi Note 5A Gold MH Nguyên Bộ    330,000      
XI84 Xiaomi Redmi Note 5A Đen MH Nguyên Bộ    330,000      
XI75 Xiaomi Redmi Note 5A Prime Trắng Cứ Rời    100,000      
XI79 Xiaomi Redmi Note 5A Prime Trắng MH Nguyên Bộ    450,000      
 
  Xiaomi Black Shark Đen MH Nguyên Bộ    750,000       
  Xiaomi Black Shark Đen Mặt kính (Bán về)      90,000      

Xiaomi Black Shark