Lượt truy cập: 67185

Bảng giá linh kiện Blackberry

Bảng giá linh kiện Blackberry
 Cách tìm ra linh kiện mình cần:
-Trên máy tính bạn chỉ việc bấm phím F3 , sau đó đánh vào tên linh kiện cần tìm.
-Trêm smartphone bạn bấm "  Tìm trên ( trong) trang"
Ví dụ : bạn cần tìm Cảm ứng Asus K012 .Chỉ việc bấm F3 rồi ghi vào K012 ( bấm enter , enter , enter ..... )

Mã hàng Tên hàng Màu Chủng loại  Giá tiền  Tồn kho Ghi chú  
Blackberry
BL44 Blackberry 8520 - 010/011/012 Không MH Rời              150,000      
BL45 Blackberry 8900 - 004 Không MH Rời              390,000      
BL46 Blackberry 9100 / 9105 - 001 Không MH Rời              190,000      
BL47 Blackberry 9220 - 001 Không MH Rời              290,000      
BL48 Blackberry 9320 - 001 Không MH Rời              290,000      
BL38 Blackberry 9360 - 001 Không MH Rời              200,000      
BL39 Blackberry 9360 - 002 Không MH Rời              200,000      
BL75 Blackberry 9360 - 004   MH Rời              200,000      
BL40 Blackberry 9360 -003 Không MH Rời              200,000      
BL55 Blackberry 9500 - 001 Đen MH Nguyên Bộ              390,000      
BL41 Blackberry 9630 1 MÀU  MH Rời              290,000      
BL64 Blackberry 9800 1 MÀU  MH nguyên khung có luôn dây nguồn cơ trượt              550,000      
BL56 Blackberry 9981 / Porsche Design Gold VỎ FULL          4,000,000      
BL57 Đen VỎ FULL          3,500,000      
BL58 Bạc VỎ FULL          3,500,000      
BL59 1 MÀU  MH Nguyên Bộ          2,000,000      
BL60 Không Dây nguồn 5 phím          1,200,000      
BL61 Không Dây nguồn bàn phím QWERTY           2,200,000      
BL72   Bàn phím          1,000,000      
BL0015 BLACKBERRY BOLD 9000 - 001 Đen MH Nguyên Bộ              140,000      
BL0016 BLACKBERRY BOLD 9000 - 002 Đen MH Nguyên Bộ              130,000      
BL0017 BLACKBERRY BOLD 9000 - 003 Đen MH Nguyên Bộ              140,000      
BL0002 Blackberry Bold 9700 | 9780 - mã 002 Trắng MH Nguyên Bộ              350,000 Hết hàng    
BL0001 Blackberry Bold 9700 | 9780 mã 002 Đen MH Nguyên Bộ              360,000      
BL0007 BLACKBERRY BOLD 9900 Đen VỎ FULL              280,000 Hết hàng    
BL0008 Trắng VỎ FULL              280,000      
BL0010 Đen Bàn phím                90,000      
BL0012 Đen NẮP LƯNG PHÍA SAU              100,000      
BL0013 Trắng NẮP LƯNG PHÍA SAU              100,000      
BL0014 1 MÀU  Khung viền              100,000      
BL73 Trắng Mặt kính (Bán về)                80,000 Hết hàng    
BL74 Đen Mặt kính (Bán về)                80,000 Hết hàng    
BL0006 Đen MH Nguyên Bộ              380,000      
BL32 Trắng MH Nguyên Bộ              380,000      
BL53 Blackberry Classic Q20 Đen Mặt kính (Bán về)                80,000      
BL62 Trắng Mặt kính (Bán về)                80,000 Hết hàng    
BL65 Đen MH Nguyên Bộ          2,000,000      
BL66 Trắng MH Nguyên Bộ          2,000,000      
BL0022 BlackBerry C-M2 / 8100 / 8110 / 8120 / 8130 / 8220 / 8230(Mã : C-M2) Không PIN                65,000      
BL0019 BlackBerry C-S2 / 8300 / 8310 / 8320 / 8330 / 8520 / 8530 / 8700g / 8700r / 9300 / 9330 / 8703e Không PIN                80,000      
BL0025 BlackBerry D-X1 /Storm 8900 / 9500 / 9530 / 9630 (Mã : D-X1 ~ 1400mAh) Không PIN                90,000      
BL0023 Blackberry F-M1 /9670 / Pearl 9100 / 9105 (Mã : F-M1 ~ 1150mAh) Không PIN                90,000      
BL0027 Blackberry JM1 / 9900 / 9930 / 9930 / 9790 / 9380 / 9850 / 9860(Mã: JM1 ~ 1230mAh) Không PIN                75,000      
BL0018 BlackBerry M-S1 /9000 / 9700 / 9780 ( MÃ: M-S1) Không PIN                90,000      
BL0005 Blackberry Passport Trắng Mặt kính (Bán về)                80,000 Hết hàng    
BL0011 Đen Mặt kính (Bán về)                80,000      
BL36 Blackberry Passport  MÃ 001 Đen MH Nguyên Bộ          1,600,000      
BL37 Blackberry Passport  Mã 003 Đen MH Nguyên Bộ          1,600,000      
BL52 Blackberry Passport Silver Đen Mặt kính (Bán về)                80,000      
BL34 Blackberry PlayBook Không MH Rời              350,000      
BL68   Dây nút nguồn, volume               100,000      
BL69   Dây nguồn jack tai nghe                50,000      
BL70   Dây nguồn loa ngoài                50,000      
BL33 Blackberry Playbook wifi dây nguồn thẳng 1 MÀU  Cứ Rời              450,000 Hết hàng    
BL67 1 MÀU  MH Nguyên Khung Trước              750,000 Hết hàng    
BL63 Blackberry Porsche Design 9983 1 MÀU  MH Nguyên Bộ          2,500,000      
BL30 Blackberry Priv Đen Mặt kính (Bán về)              350,000      
BL50 Blackberry Q10 Đen MH Nguyên Bộ              390,000      
BL51 Trắng MH Nguyên Bộ              390,000      
BL43 Blackberry Q5 Đen MH Nguyên Khung Trước              300,000 Hết hàng    
BL0004 Blackberry Z10 Đen MH Nguyên Bộ              300,000 Hết hàng    
BL0026 Không PIN              120,000      
BL28 Blackberry Z20 / Blackberry Leap Đen MH Nguyên Bộ          1,400,000      
BL31 Blackberry z3 Đen MH Nguyên Bộ              700,000      
BL54 Không MH Rời              400,000      
BL71 1 MÀU  Cứ Rời              180,000      
BL0028 Blackberry Z30 Đen Mặt kính (Bán về)              150,000      
BL35 Trắng MH Nguyên Bộ          1,190,000      
BL49 Đen MH Nguyên Bộ          1,190,000 Hết hàng    
H079 HTC HD1 / HTC Blackstone / HD T8282 Đen MH Nguyên Bộ              540,000